सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय

  • 0253 230 52 33
  • 09075 011 222

Tenders

 दिनांक १/१०/२०१७ ते ०६/११/२०१७ या कालावधीत नाशिक पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत साजरा होणाऱ्या दिवाळी सणाबाबत 

पोलीस आयुक्तालय नाशिक शहर यांनी दिनांक १३/९/२०१७ रोजी महाराष्ट्र टाइम्स व लोकमत टाइम्स मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ई निविदा क्रमांक १४८८ चे शुद्धिपत्रक क्रमांक ०१

नाशिक शहरा करिता कर्षित वाहन (टोईंग )सुविधा पुरविणे बाबत इ-निविदा क्रमांक ०१/२०१७
सदर  इ -निविदा सादर करण्याची कालावधी दिनांक १३/०९/२०१७ (१०. ००)  ते २७/०९/२०१७  (१७. ३०)  वाजेपर्यंत आहे . 


नाशिक शहरा करिता कर्षित वाहन (टोईंग )सुविधा पुरविणे बाबत इ-निविदा क्रमांक १४३०मध्ये

              (technical beed opening) चे तांत्रिक बैठकीस उपस्थित राहणे बाबत 

Also in... News Room

  • Find Police Station

    Find Police Station