०५ सप्टेंबर २०१५: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कालावधीत परराज्यातून येणाऱ्या भाविकांना खोल्या भाडे तत्वाने देणे, तसेच सायबर कॅफेवर प्रवेश देणे व मोबाईलचे[...]

२६ ऑगस्ट २०१५: मा. पोलीस  आयुक्त श्री. जगन्नाथन साहेब, मा. पोलीस उप आयुक्त (गुन्हे), श्रीमती एन. अंबिका, मा. सहाय्यक पोलीस[...]

२६ ऑगस्ट २०१५: मा. पोलीस  आयुक्त श्री. जगन्नाथन साहेब, मा. पोलीस उप आयुक्त (गुन्हे), श्रीमती एन. अंबिका, मा. सहाय्यक पोलीस[...]

Tender